WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Ambulance

ambulance

Alléén als een ambulance de optische en geluidssignalen voert, wordt het gezien als een voorrangsvoertuig volgens de wet. Ik kan mij situaties voorstellen waarbij het gebruik van de luide geluidssignalen niet wenselijk is. Laat je verstand dan even aan het werk gaan en geef de ambulance vrije doorgang.

Artikel 1a.1 van het RVV: Ambulance: Motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancevervoer als bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancevervoer.
WhatsApp chat