Motorvoertuigen

motorvoertuigen

Een brommobiel is geen motorvoertuig volgens onderstaande definitie.
Echter een brommobiel moet wel de regels volgen die voor een motorvoertuig gelden!

Artikel 1 van het RVV.
Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan over spoor te worden voortbewogen.