Kruispunt

Wat is een kruispunt?

We spreken over een kruispunt als verschillende wegen elkaar kruisen of op elkaar aansluiten. Een kruispunt is eigenlijk een kruising of splitsing van wegen, waar het verkeer van richting mag en kan veranderen. Zo zijn er T-aansluitingen, bajonetaansluitingen, driehoeksaansluitingen en Y-splitsingen. Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.

Wat is een kruising?

Een kruising is een ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer ‘in tegenstelling tot een kruispunt’ niet van richting mag en kan veranderen, waardoor de kans op conflictsituaties zeer klein is, dit in tegenstelling tot een kruispunt. Er bestaan gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen.
 
Artikel 1 van het RVV. Kruispunt: kruising of splitsing van wegen.