Stilstaan – Bushalte

Bij bushaltes is het niet toegestaan stil te staan.

  • als de bushalte is aangegeven door een blokmarkering, dan mag je niet stilstaan bij deze markering
  • als er geen blokmarkering is aangebracht, dan mag je niet stilstaan 12 meter voor en 12 meter na het bushaltebord.

Het is wel toegestaan om direct iemand in of uit te laten stappen mits je hierbij geen autobus hindert.
Sommige mensen denken dat als je iemand in of uit mag laten stappen, het ook is toegestaan om te laden en te lossen. Laden en lossen mag echter niet, je mag alleen even snel iemand in of uit laten stappen.
Even stoppen op een bushalte om te zien op welk tijdstip een autobus aankomt of vertrekt, mag ook niet. Net zo min als de weg vragen of een andere reden. Alleen maar stilstaan om passagiers in- of uit te laten stappen. Meer niet!

WhatsApp chat