Tegenkomen van obstakels

obstakel

Er kunnen zich allerlei obstakels op de rijbaan bevinden, denk maar eens aan afgevallen lading. Er kan aan de weg gewerkt worden. Er kunnen geparkeerde voertuigen op de rijbaan staan. Of door de wegbeheerder kunnen snelheidsremmende maatregelen getroffen zijn. Snelheidsremmende maatregelen kunnen bloembakken of smalle doorgangen zijn of zoiets dergelijks.

Bevindt zich een obstakel op jouw weghelft, dan moet je al het tegemoetkomende verkeer voor laten gaan, zoals als bij de stilstaande vuilnisauto op de foto. Je moet dan niet alleen auto’s, maar ook voetgangers, (snor)fietsers en bromfietsers voor laten gaan. Uiteraard is het dan ook zo dat als een obstakel zich op de andere weghelft bevindt, dat het tegemoetkomende verkeer jou voor moet laten gaan.

Een andere situatie doet zich voor als het obstakel zich op beide weghelften bevindt. Dit is in de praktijk wat moeilijker op te lossen, normaal zou het zo moeten zijn dat degene die als eerste bij het obstakel is als eerste door mag rijden maar in de praktijk gaat dat niet altijd zo.