Parkeren – Algemeen

parkeerverbod

Op de pagina’s hiervoor zijn de plaatsen behandeld waar je niet mag stilstaan. Op al deze plaatsen is het uiteraard ook verboden om te parkeren.
Op de volgende plaatsen worden de plaatsen behandeld waar je niet mag parkeren. Deze plaatsen kunnen aangegeven worden door een verkeersbord of door een onderbroken gele streep.

Parkeren op plaatsen waar je een gevaar of hinder oplevert of kan opleveren voor andere weggebruikers is sowieso niet toegestaan. Dat houdt in dat niet iedere plaats waar je niet mag parkeren ook daadwerkelijk in het verkeersreglement wordt beschreven.