Uitwijkoefening

Uitwijkoefening (Groep 3)

  • Met een snelheid van 50 kilometer per uur moet een uitwijkmanoeuvre uitgevoerd worden
  • Ter beoordeling van de houding, kijkrichting, balans, stuurtechniek en schakeltechniek

Afmetingen:

  • Op een afstand van 15 meter voor het ‘muurtje’ staat een poortje van 1 meter breed en 18 meter na het ‘muurtje’ staat een pylon in het verlengde van de eerste linker pylon
  • De linker kant van het muurtje eindigt 2 meter meer naar links dan de linker pylon van het poortje.

Wijze van uitvoering:

  • Met een snelheid van 50 kilometer per uur in een rechte lijn aanrijden
  • Na het eerste poortje zonder te remmen de uitwijkbeweging inzetten
  • Daarna weer terug naar de denkbeeldige eigen weghelft

Beoordelingscriteria:

  • Er mag niet geremd worden met de remmen
  • Bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden
  • Er moet door het poortje en om het muurtje gereden worden, vervolgens de laatste pylon rechts passeren