Halve draai

Halve draai (Groep 2)

Binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte een halve draai naar links of rechts maken (keuze examinator).

Afmetingen:

  • De breedte van de denkbeeldige rijbaan is 6 meter
  • Met een aanloop van tenminste 10 meter de halve draai inzetten

Wijze van uitvoering:

  • Aan de rechter dan wel linkerzijde inrijden
  • Met een licht trekkende motor rijden
  • In een vloeiende beweging terug rijden in de richting vanwaar gestart is
  • De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen

Beoordelingscriteria:

  • Hij moet binnen de aangegeven (denkbeeldige) rijbaanbreedte uitgevoerd worden
  • Bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden
  • D.m.v. gas, voetrem en koppeling de snelheid regelen