Doorgaande rijbaan

doorgaande rijbaan

De “doorgaande rijbaan” wordt in het RVV slechts eenmaal genoemd. En wel in het artikel waar wordt bepaald dat bestuurders die de doorgaande rijbaan van een autosnelweg of autoweg oprijden via de invoegstrook dan wel de doorgaande rijbaan verlaten via de uitrijstrook, bij deze manoeuvres een teken moeten geven.

Invoeg- en uitrijstroken horen wel bij de “rijbaan”, maar niet bij de “doorgaande rijbaan”.

Artikel 1 van het RVV.
Doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken.