Busbaan

busbaan

Een busbaan is een van de normale rijbaan fysiek gescheiden weggedeelte. Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan en is daarvan afgescheiden door een doorgetrokken streep. Als er op een rijbaan “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze rijbaan gebruiken.

Als er op een rijbaan “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze rijbaan gebruiken. Hulpdiensten mogen de busbaan gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien dit voor de uitoefening van hun taak vereist is. Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busbaan dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn. Andere bestuurders mogen  een busbaan niet gebruiken.

Stilstaan en parkeren op de rijbaan naast een busbaan is wel toegestaan. Dit in tegenstelling tot een busstrook.

Artikel 1 van het RVV. Busbaan: rijbaan waarop het woord “BUS” of “LIJNBUS” is aangebracht.