Stilstaan – Op fietsstroken en op de rijbaan naast fietsstroken

Op een fietsstrook is het niet toegestaan om stil te staan. Het maakt niet uit of het een fietsstrook is met een onderbroken streep of een doorgetrokken streep.
Het stilstaan op een fietsstrook is niet toegestaan omdat je hierbij fietsers onnodig hindert. Wanneer jij stilstaat op een fietsstrook moeten de fietsers op de fietsstrook om jouw heen de rijbaan op, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat fietsers vaak niet over hun linker schouder kijken tijdens het uitwijken naar links.
Het is ook niet toegestaan om stil te staan op de rijbaan langs een fietsstrook. Hiermee hinder je het overige verkeer onnodig. Je blokkeert hiermee de rijstrook volledig en bestuurders achter jou moeten over de rijstrook voor het verkeer van de tegenovergestelde richting wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Op de foto is geen afbeelding van een fiets te zien. Het is daarom geen fietsstrook, maar een suggestiestrook. Stilstaan en ook parkeren is hier wel toegestaan!