Lopen en parkeren

lopen en parkeren

Lopend achteruit parkeren in een parkeervak (Groep 1)

De motor verplaatsen, zowel in rechte als in gebogen lijn, voor- en achteruit lopend. Ook het gebruik van de standaard wordt hiermee getoetst.

Afmetingen:

 • 10 meter lopen naar het vak
 • het vak is 2 meter breed en 3 meter lang
 • 10 meter lopen voorbij het vak

Wijze van uitvoering:

 • de motor afgezet
 • aan de linker zijde van de motor lopen
 • vooruit lopen met twee handen aan het stuur
 • voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen
 • achteruit lopen met ten minste één hand aan het stuur
 • vanaf de rechterzijde van de rijbaan lopend de motor tot voorbij een (denkbeeldig) parkeervak verplaatsen
 • daarna d.m.v. een bocht achteruit lopend de motor in het parkeervak parkeren
 • op de standaard plaatsen
 • van de standaard halen
 • vooruit het parkeervak uitlopen en naar rechts afbuigen
 • langs de rechterzijde van de rijbaan lopen

Beoordelingscriteria:

 • Bediening, balans en stabiliteit moeten continu onder controle zijn
 • De motor moet achteruit in het vak geplaatst worden
 • De motor moet op de juiste wijze op de standaard geplaatst worden
 • Bij de gekozen rijlijn rekening houden met het eventuele langsrijdend verkeer