Doorgetrokken streep

doorgetrokken en onderbroken streep

Een rijbaan kan door strepen in rijstroken voor verkeer in beide richtingen worden verdeeld. Als dit gebeurt door een doorgetrokken streep mag je de doorgetrokken streep niet overschrijden. Dit betekent dus dat je niet mag inhalen, niet mag keren, niet aan de linkerzijde van de weg parkeren of naar links een weg of een inrit inrijden. Je mag je nu helemaal niet links van de streep bevinden.

Soms zijn er 2 strepen,  Een doorgetrokken streep en een onderbroken streep naast elkaar, zoals op de foto. De streep die je als eerste links naast je ziet is de streep die voor jou van toepassing is. Wanneer de streep naast jou onderbroken is, mag je deze wel overschrijden. Is de streep naast jou doorgetrokken, mag je deze niet overschrijden.

Wanneer op een weg met verkeer in een richting de rijbaan wordt verdeelt door doorgetrokken strepen geldt hetgeen hiervoor beschreven is. Echter met een uitzondering. Je mag je nu wel links van de doorgetrokken streep bevinden, maar dan niet de doorgetrokken streep overschrijden naar rechts.

Een doorgetrokken streep moet een lengte hebben van minimaal 20 meter.
Als een doorgetrokken streep korter is dan 20 meter, mag je deze wel overschrijden.

Een doorgetrokken streep langs de zijkanten van een rijbaan is een kantstreep. Een kantstreep mag je wel overschrijden. Het betreft immers geen streep tussen rijstroken.

Een doorgetrokken streep mag je ook overschrijden om een naast de gevolgde rijstrook gelegen vluchthaven, vluchtstrook of spitsstrook te bereiken of te verlaten.

Bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken, mogen indien er tussen de fietsstrook en de ernaast gelegen rijstrook een doorgetrokken streep is aangebracht deze wel overschrijden.