Stilstaan – Oversteekplaatsen

Het is niet toegestaan om stil te staan op of binnen 5 meter voor of na een oversteekplaats.
Met oversteekplaatsen bedoelen we voetgangersoversteekplaatsen en oversteekplaatsen voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.
Het stilstaan op een oversteekplaats blokkeert de oversteekplaats en veroorzaakt dus onnodige hinder voor het verkeer dat gebruik wil maken van deze oversteekplaats.
Stilstaan binnen vijf meter voor of na een oversteekplaats belemmert het zicht van het verkeer dat wil oversteken en belemmert het zicht van het overige verkeer op weggebruikers die de overstekplaats naderen.