Inleiding van het hoofdstuk verkeerstekens op het wegdek

verkeerstekens

Je bent verplicht om de verkeertekens op te volgen.
Hieronder volgen de wetsartikelen betreffende verkeerstekens.

Artikel 62 van het RVV.
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Artikel 63 van het RVV.
Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.

Artikel 6a van het RVV.
Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.

Artikel 63b van het RVV.
1. Wanneer verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden een hogere snelheid aangeven dan :

  1. de in de artikelen 20, onderdeel b, 21, onderdeel b, en 22 vastgestelde maximumsnelheden, of
  2. de ingevolge een ministeriële regeling krachtens artikel 86a geldende maximumsnelheid, of
  3. de in artikel 45 aangegeven snelheid, geldt de laagste aangegeven snelheid.

2. Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Artikel 64 van het RVV.
Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens die de voorrang regelen.

Artikel 64a van het RVV.
Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.

Heb je een vraag over stilstaan en parkeren tijdens je theorie-examen bij het CBR, of in onze theoriecursus, gezien en begrijp je de vraag of het antwoord niet? Stel je vraag dan in ons theorieforum.
Volg je de betaalde cursus kun je ons ook een WhatsApp sturen.