Busstrook

gebruik weg149

Een busstrook is een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord: “BUS” of “LIJNBUS”.

Als er op een busstrook “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze rijbaan gebruiken.
Als er op een busstrook “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze rijbaan gebruiken.
Hulpdiensten mogen de busbaan gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien dit voor de uitoefening van hun taak vereist is.

Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busbaan dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn.
Andere bestuurders mogen  een busbaan niet gebruiken.

Op een busstrook en op de rijbaan langs een busstrook mag je niet stilstaan, dus ook niet om iemand even snel in- of uit te laten stappen zoals op de foto.