Onderbroken strepen

Onderbroken-strepen-e1566943589697 Onderbroken strepen

Een onderbroken streep die gebruikt wordt om de rijbaan in rijstroken te verdelen mag je overschrijden. Soms wordt een onderbroken streep verandert in een waarschuwingsstreep. Ook deze mag je overschrijden, alleen moet je nog meer voorzichtigheid in acht nemen dan normaal.

waarschuwingsstreep-e1566943707412 Onderbroken strepen

Op bovenstaande afbeelding is een waarschuwingsstreep te zien.
Bij normale strepen is de verhouding streep – open ruimte ongeveer 1 op 3. Dit kan zijn 1 meter streep, 3 meter open. Of 3 meter streep, 9 meter open.

Bij waarschuwingsstrepen is de verhouding streep – open ruimte ongeveer 3 op 1. Dit kan zijn 3 meter streep, 1 meter open. Of 9 meter streep, 3 meter open.

Als er een waarschuwingsstreep is aangebracht, mag je wel inhalen maar dit kan gevaarlijk zijn.

WhatsApp chat