Voorrang verlenen

voorrang verlenen

Voorrang wordt natuurlijk uitgebreid in een ander hoofdstuk behandeld.
Een kruispunt blokkeren, zoals op de foto, is niet de bedoeling van voorrang verlenen..

Artikel 1 van het RVV.
Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.