Verkeersborden en inhalen

gebruik weg91 2022

In situaties waar het gevaarlijk kan zijn om in te halen zijn vaak verkeersborden geplaatst zijn die het inhalen verbieden. Het ronde bord dat je op de afbeelding ziet heeft als betekenis: “Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen”. Dat wil zeggen dat je als bestuurder van een motorvoertuig geen enkel ander motorvoertuig mag inhalen. De enige voertuigen die je wel mag inhalen zijn fietsers en bestuurders van motorrijtuigen, zoals snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
Een brommobiel is een motorrijtuig, maar…. de bestuurder van een brommobiel moet de verkeersregels volgen die gelden voor motorvoertuigen. Bij het bord op de afbeelding heeft dit als betekenis dat brommobielen niet ingehaald mogen worden door andere motorvoertuigen.

Onder het bord kunnen onderborden geplaatst worden zoals op de afbeelding. Op de afbeelding is te zien dat je in de getoonde situatie wel landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers mag inhalen.

f1

Als bord F1 is geplaatst dan mag je daar geen andere motorvoertuigen inhalen. Dit betekent dat je wel (snor)fietsers,bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen mag inhalen, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken ook geen brommobielen, motorfietsen, landbouwtrekkers, bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

f3

Als bord F3 geplaatst is dan mag je daar als automobilist wel inhalen. Het is hier verboden voor vrachtauto’s om andere motorvoertuigen in te halen.

f02 1
f04 1
f08 1

Als bord F2, F4 of F8 geplaatst is, zijn de inhaalverboden opgeheven. Je mag weer inhalen, mits dit veilig mogelijk is.