Gehandicaptenvoertuig

gehandicaptenvoertuig

Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig bedoeld voor mensen met een handicap.

Gehandicaptenvoertuigen mogen zowel binnen als buiten de bebouwde kom gebruikt worden, op alle weggedeelten behalve de autoweg en de autosnelweg.
Normale motorvoertuigen bestuurd door een gehandicapte behoren niet tot deze categorie.

Een gehandicaptenvoertuig mag geparkeerd worden op een gehandicaptenparkeerplaats, zelfs indien het voertuig niet is voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarbij geldt echter wel de restrictie (die ook geldt voor auto’s met een gehandicaptenparkeerkaart) dat het parkeren verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.

Een gehandicaptenvoertuig mag ook worden geparkeerd op het voetpad of trottoir. Dat is een van de oorzaken van de populariteit van de wagentjes onder niet-gehandicapten, vooral in grote steden met weinig en dure parkeerplaatsen.

Steekt de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig over op een voetgangersoversteekplaats (zebrapad), dan moet je deze voor laten gaan.

De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig hoeft niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Wel moet de bestuurder minimaal 16 jaar oud zijn.

Rijdt de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op het trottoir of voetpad, dan geldt een maximumsnelheid van 6 kilometer per uur.
Rijdt de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op een fietspad binnen de bebouwde kom, dan geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
Rijdt de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op een fietspad buiten de bebouwde kom, dan geldt een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur.
Rijdt de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op een rijbaan binnen of buiten de bebouwde kom, dan geldt een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.

Artikel 1 van het RVV.
Gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is.