Adviessnelheid

adviessnelheid 60 jij rijdt 70

Een adviessnelheid wordt gegeven bij situaties waar de overheid het verstandiger vindt dat er wat langzamer gereden word. Dat is meestal bij gevaarlijke bochten en andere gevaarlijke situaties.
Indien mogelijk wordt het bord gecombineerd met een verkeersbord dat de aard van het gevaar aanduidt. Op de foto zie je een combinatie van het bord gevaarlijke bocht naar rechts, met het bord adviessnelheid.
Een combinatie is niet altijd nodig of mogelijk, bijvoorbeeld bij een negatieve wegverkanting.

Let hierbij wel op het feit dat het een adviessnelheid is, je mag wel sneller rijden dan wordt geadviseerd, maar denk er wel aan dat deze borden er niet voor niets staan.
Nu kun je jezelf dan ook afvragen waarom plaatst de overheid dan deze borden. Als het niet veilig gevonden wordt om hier sneller te rijden dan kunnen ze ook gewoon een bord met een maximum snelheid neerzetten. Vroeger deed men dat ook, de overheid had regels en daar moest je je gewoon aan houden. Tegenwoordig willen ze een gedeelte van de verantwoordelijkheid bij de bestuurders zelf neerleggen.
De adviessnelheid geldt voor gunstige weg- en/of weersomstandigheden. Als het wegdek niet goed of droog is kun je beter nog langzamer rijden dan de geadviseerde snelheid. Maar dit geldt natuurlijk ook zonder een bord adviessnelheid.

De matrixborden die een snelheid aangeven boven de weg geven geen adviessnelheid aan, maar een maximumsnelheid!

Bestuurders die ter plaatse goed bekend zijn, rijden hier vaak veel sneller dan geadviseerd wordt.
Bestuurders van vrachtauto’s en autobussen rijden hier vaak nog langzamer dan de geadviseerde snelheid.
Er kunnen grote verschillen zijn in de door de verschillende bestuurders gereden snelheid.

Hou ook achterliggers goed in de gaten. Gehaaste, plaatselijk bekende bestuurders willen nog wel eens inhalen.
Dit bord wordt slechts toegepast als de adviessnelheid minstens 20 kilometer per uur lager ligt dan de toegestane maximumsnelheid.

Toepassing heeft plaats indien uit het oogpunt van de bestuurder niet duidelijk en overzienbaar is dat het beter is snelheid te minderen.

Het einde van een adviessnelheid wordt aangegeven door middel van hetzelfde bord, maar dan met een rode streep over de adviessnelheid. Na dit bord geldt de normaal geldende maximumsnelheid.

 

a4Om aan te geven dat een punt veiliger met een lagere snelheid gepasseerd kan worden, plaatst men bord A4, adviessnelheid. Als je deze adviessnelheid aanneemt kun je veilig een bepaald punt, bijvoorbeeld een scherpe bocht, volgen.
In recreatiegebieden buiten de bebouwde kom kan een adviessnelheid worden toegepast als op deze wegen veel recreanten verblijven.

a5Je hoeft niet altijd bord A5, einde adviessnelheid, te verwachten. Indien het logisch is dat er na bijvoorbeeld een bocht, de maximumsnelheid weer gereden kan worden, wordt bord A5 niet geplaatst.