Snorfiets

snorfiets

Kleur kentekenplaat

Bromfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 45 kilometer per uur hebben een gele kentekenplaat.

Snorfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 kilometer per uur hebben een blauwe kentekenplaat.

Artikel 1 van het RVV.
Snorfiets:

  • bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, of
  • bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet:
Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig.

 

  •