Denkbeeldige acht

Denkbeeldige acht (Groep 2)

Binnen een rechthoek een complete acht rijden.

Afmetingen:

 • Een rechthoek van 6 bij 12 meter
 • In het midden staan twee pylonen die het kruispunt aangeven van de opeenvolgende bochten

Wijze van uitvoering:

 • Aan een van de korte kanten aan de rechterzijde inrijden
 • Naar het einde van de rechthoek rijden
 • Met een linkerbocht (halve draai) de acht beginnen
 • Met een licht trekkende motor rijden
 • De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen
 • Een gelijkmatige snelheid aanhouden

Beoordelingscriteria:

 • Er moet een complete acht gereden worden
 • Hij moet (nagenoeg) binnen de aangegeven rechthoek uitgevoerd worden
 • Bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden
 • D.m.v. gas en achterrem de snelheid regelen