Spitsstrook

spitsstrook

Een spitsstrook is een vluchtstrook die bij grote drukte wordt opengesteld als gewone rijstrook. In de praktijk zal dat veelal het geval zijn in de spitsuren, maar, afhankelijk van het verkeersaanbod, zal de spitstrook ook op andere tijdstippen kunnen worden opengesteld.
Buiten deze openstelling blijft de vluchtstrook zijn normale functie van vluchtstrook vervullen.

Met intervallen van 500 tot 1000 meter zijn pechhavens aangelegd die de functie van vluchtstrook overnemen. Ook zijn spitsstroken voorzien van camera’s waarmee vanuit de Verkeerscentrales van Rijkswaterstaat pechgevallen en ongevallen snel kunnen worden gedetecteerd.

Moet je stoppen doordat je pech hebt met jouw voertuig op een spitsstrook? Bel dan meteen 112!

Artikel 1 van het RVV.
Spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1.
WhatsApp chat