Inhalen en strepen op het wegdek

Als er op het wegdek een doorgetrokken streep is aangebracht die de rijbaan in rijstroken verdeelt, mag je deze doorgetrokken streep niet overschrijden. Is er tussen jou en de doorgetrokken streep een onderbroken streep aangebracht, mag je wel inhalen.
Op de afbeelding is naast jou een doorgetrokken streep. Jij mag niet inhalen, maar je kunt wel inhalende tegenliggers verwachten.

Een doorgetrokken streep aan de kant van de rijbaan is een kantstreep, deze mag je wel overschrijden.

Op deze 2 afbeeldingen zie je onderbroken strepen aangebracht op een autoweg. De groene streep in het midden is doorgetrokken, maar je moet letten op de witte strepen. In beide situaties mag je inhalen. Als dit veilig mogelijk is uiteraard.