Buiten de bebouwde kom

buiten de bebouwde kom

Op de rijbaan buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

 • Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.
 • Voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, al dan niet met aanhangwagen, 40 km per uur.
 • voor brommobielen 45 km per uur
 • voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
  • 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 40 km per uur.
  • 2. op de rijbaan 45 km per uur.
 • voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.
 • Voor motorfietsen, personenauto’s, vrachtauto’s, autobussen en kampeerauto’s, 80 kilometer per uur.

Op autowegen buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

 • voor kampeerwagens waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur.
 • Voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen 100 kilometer per uur.
 • voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur.
 • voor kampeerwagens waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 80 km per uur.

Op autosnelwegen gelden de volgende maximumsnelheden:

 • voor kampeerwagens waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur.
 • Voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen 130 kilometer per uur. Tussen 06.00 uur en 19.00 uur geldt voor deze motorvoertuigen een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
 • voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur.
 • voor kampeerwagens waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 80 km per uur.

h2 nieuwJe rijdt buiten de bebouwde kom zodra je verkeersbord H2, einde bebouwde kom, bent gepasseerd.

Als je een autoweg buiten de bebouwde kom, of een autosnelweg verlaat en er staan geen borden die de bebouwde kom, of en maximumsnelheid aangeven, rij je nog steeds buiten de bebouwde kom.

Zoals je hebt kunnen lezen bestaan er diverse maximumsnelheden buiten de bebouwde kom. Deze maximumsnelheden gelden tenzij er een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven. Op veel autosnelwegen geldt bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Lagere snelheden kunnen op een autosnelweg worden aangegeven door bord A1, maar ook door elektronische signaleringsborden boven de weg. Snelheden aangegeven op een elektronisch signaleringsbord zijn maximumsnelheden.
Autowegen hebben soms een lagere maximumsnelheid van bijvoorbeeld 70 kilometer per uur, vooral vlak bij steden.
Ook als er geen lagere maximumsnelheid is aangegeven is het soms verstandig om een lagere snelheid aan te nemen. Je moet voortdurend je snelheid aanpassen aan het overige verkeer, de weersomstandigheden en het wegdek.

Er worden tevens steeds meer 60 kilometer zones aangelegd. In deze zones geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Deze maximumsnelheid geldt tot je het bord einde 60 km per uur zone passeert. Over het algemeen rij je in zo een zone op een eenbaansweg. Zijn er drempels aangelegd, kun je meestal ook met 60 kilometer per uur over deze drempels rijden.
De wegen binnen een 60 kilometer zone worden optisch smaller gemaakt door de aanleg van fiets- of suggestiestroken.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat in deze zones minder ongevallen gebeuren. Tevens wordt er minder snel gereden, zelfs zonder snelheidscontroles.