Blokmarkering

invoegstrook uitvoegstrook

Een blokmarkering is een onderbroken markering van blokken. Deze worden aangebracht om in- en uitvoegstroken van de doorgaande rijbaan af te scheiden. Op de foto zie je een gecombineerde in – en uitvoegstrook met een blokmarkering in de lengterichting.

Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.

Als blokmarkeringen niet in de lengterichting maar in de breedterichting zijn aangebracht, bestaan ze uit twee rijen en zijn ze bedoeld als aanduiding voor oversteekplaatsen. Op de foto zie je een blokmarkering in de dwarsrichting om een fietsersoversteekplaats aan te duiden.

Blokmarkeringen worden soms ook aangebracht op bushaltes.
Bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord mag je niet stilstaan. Je mag hier wel even een passagier in of uit laten stappen, als je daarbij maar geen bus hindert. Stilstaan op een bushalte om goederen te laden of lossen is verboden.