Categorie L – Informatie

L1 – Hoogte onderdoorgang

L2 – Voetgangersoversteekplaats

L3 – Bushalte / tramhalte

L4 – Voorsorteren

L5 – Einde rijstrook

L6 – Splitsing

L7 – Aantal doorgaande rijstroken

L8 – Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg

L10 – Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L11 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

L12 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L13 – Verkeerstunnel

L14 – Vluchthaven

L15 – Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

L16 – Noodtelefoon

L17 – Brandblusapparaat

L18 – Noodtelefoon en brandblusapparaat

L19 – Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

L20 – Uitwijkplaats rechts van de weg

L21 – Uitwijkplaats links van de weg

WhatsApp chat