Uitleg voorrangskruispunten

In deze video wordt uitgelegd hoe de voorrang is geregeld op kruispunten waar de voorrang is geregeld door verkeersborden. Je zult ontdekken dat voorrang misschien wel eenvoudiger is dan je altijd hebt gedacht.