Kruispunt

gebruik weg102 2022

We spreken over een kruispunt als verschillende wegen elkaar kruisen of op elkaar aansluiten. Een kruispunt is eigenlijk een kruising of splitsing van wegen, waar het verkeer van richting mag en kan veranderen. Zo zijn er volledige kruispunten, T kruispunten, Y kruispunten, driehoeksaansluitingen en rotondes.
Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.
Een bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan op een kruispunt. Ook het snel in- of uit laten stappen van een passagier is niet toegestaan.
Een bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter van het kruispunt.

Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. Een in een voorsorteerstrook gelegen fietsstrook maakt deel uit van deze voorsorteerstrook.

Ongelijkvloerse kruising

Op een autosnelweg is alleen sprake van ongelijkvloerse kruisingen.

Artikel 1 van het RVV.
Kruispunt: kruising of splitsing van wegen.