Geslotenverklaring

Het bord op de afbeelding geldt voor alle voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee. Aanvankelijk gold het verbod voor bestuurders.

Omdat een geslotenverklaring ook het gebruik inhoudt, betekent dit dat dit bord ook overtreden wordt als het voertuig geparkeerd staat. In die gevallen is de bestuurder veelal niet bij het voertuig aanwezig. Een boete volgt altijd. Ook als je zegt dat je de auto deze weg hebt ingeduwd. Simpelweg omdat je deze weg NIET mag gebruiken.

Artikel 1 van het RVV.
Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.