Wet

wet

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. De wet regelt ook bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten.

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. De wet regelt ook bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten.In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) zijn de meeste verkeersregels uit de WVW verder uitgewerkt. In het RVV zijn bijvoorbeeld adviessnelheden en waarschuwingsborden opgenomen, maar ook regels voor wanneer je gebruik moet maken van je richtingaanwijzer.

Artikel 1 van het RVV.
Wet: Wegenverkeerswet 1994.