Categorie L – Informatie

L1 – Hoogte onderdoorgang

L2 – Voetgangersoversteekplaats

L3 – Bushalte / tramhalte

L4 – Voorsorteren
L5 – Einde rijstrook
L6 – Splitsing
L7 – Aantal doorgaande rijstroken

L8 – Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg
L10 – Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12 – Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
L13 – Verkeerstunnel
L14 – Vluchthaven
L15 – Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat
L16 – Noodtelefoon
L17 – Brandblusapparaat
L18 – Noodtelefoon en brandblusapparaat
L19 – Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
L20 – Uitwijkplaats rechts van de weg
L21 – Uitwijkplaats links van de weg