Uitrijstrook

uitrijstrook

Ongeveer 300 meter voor de uitrijstrook zet je het rechter knipperlicht van je voertuig aan, om bestuurders achter jou duidelijk te maken dat je de autosnelweg wil verlaten.
Zodra je op de uitrijstrook rijdt, mag je snelheid minderen, dus niet voor je op de uitrijstrook rijdt.  (Deze vraag komt vaak voor bij het CBR.)

Hoe je moet handelen als het een gecombineerde invoegstrook/uitrijstrook betreft is in het onderdeel invoegstrook al behandeld.

Artikel 1 van het RVV.
Uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten.