Voor laten gaan van militaire colonnes

alle militairen

 Definitie militaire colonne: Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire motorvoertuigen die de door onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren. Voor de militaire colonne zijn de volgende herkenningstekens vastgesteld:

  • Het eerste motorvoertuig dient twee blauwe vlaggen aan de linker en rechter voorzijde te voeren en een blauwe licht doorlatende kap over het rechter voorlicht.
  • Elk volgend voertuig dient één blauwe vlag aan de rechter voorzijde van het voertuig te voeren en een blauwe licht doorlatende kap van het rechter voorlicht.
  • Het achterste motorvoertuig dient een groene vlag aan de rechterzijde te voeren een groen lichtdoorlatende kap van het rechter voorlicht.

Het voorste voertuig van een militaire colonne moet zich gewoon aan de regels houden. Een weggebruiker mag een militaire colonne alleen niet doorsnijden. Dit geldt alleen bij gelijkwaardige kruispunten .Houdt tot slot bij een militaire colonne rekening met de volgende belangrijke uitzonderingen:

  • Een militaire colonne hoeft voetgangers op voetgangersoversteekplaatsen niet voor te laten gaan.
  • Een militaire colonne hoeft een wegrijdende bus niet de gelegenheid te geven om dit te doen.
  • Een militaire colonne hoeft niet te stoppen bij een rood verkeerslicht als het voorste voertuig het groene licht reeds is gepasseerd.