Ligplaats

ligplaats ambulance e1567291678443

Artikel 1 van het RVV:
ligplaats: ligplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Arikel 1.1 van de Regeling voertuigen:
ligplaats: voorgeschreven ruimte om een persoon liggend in een bus, of op een draagbaar in een personenauto te vervoeren