Lijnbus

Een lijnbus is een autobus die wordt ingezet voor openbaar vervoer. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen stads-, streek- en langeafstandsbussen. Lijnbussen zijn vaak voorzien van apparatuur voor verkeerslichtbeïnvloeding,

Bij bus en tramhaltes moet je altijd voorzichtig zijn en indien nodig je snelheid aanpassen. Er stappen vaak passagiers in of uit die vervolgens de rijbaan willen oversteken. Zij letten niet altijd even goed op, vooral van kinderen is dit te verwachten.  Wees dus altijd alert en attent en laat de passagiers veilig oversteken indien de passagiers niet goed opletten. Dit soort vragen kom je bij het CBR tegen in de gevaarherkenning vragen.

Als een bus (iedere bus!) een bushalte wil verlaten binnen de bebouwde kom, dan moet je de autobus voor laten gaan. De autobus moet dit aangeven door de richtingaanwijzer aan te zetten, in dit geval moet je hem  voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom hoeft dat niet. Deze voorrangspositie geldt voor alle autobussen, dus zowel lijnbussen als touringcars.

Een vraag die vaak voorkomt bij het CBR is: De touringcar wil de halte verlaten: moet je de touringcar voor laten gaan? Let dan goed op het verkeersbord of dit binnen of buiten de bebouwde kom is. Is het binnen de bebouwde kom is het antwoord ja. Is de bushalte buiten de bebouwde kom is het antwoord: Nee.

 

Artikel 1v van het RVV.
Lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.