Busstrook

busstrook 2

Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan en is daarvan afgescheiden door een doorgetrokken streep.
Een busbaan is een van de normale rijbaan fysiek gescheiden weggedeelte.

Als er op een rijstrook “BUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een autobus of lijnbus deze strook gebruiken.

Als er op een rijstrook “LIJNBUS” is aangebracht mogen alleen bestuurders van een lijnbus deze strook gebruiken. Hulpdiensten mogen de busstrook gebruiken, deze hebben vrijstelling van het RVV indien hun taak dat vereist. Taxi’s hebben vaak een ontheffing. Bestuurders van een taxi mogen de busstrook dan gebruiken. Door middel van een bord kan dit aangegeven zijn. Andere bestuurders mogen een busstrook niet gebruiken.

Stilstaan en parkeren op een busstrook en op de rijbaan naast een busstrook is verboden.

Artikel 1 van het RVV.
Busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord “BUS” of “LIJNBUS” is aangebracht.