Inleiding inrichting, belading en slepen van voertuigen

Inrichtingseisen van een bromfiets en aanhangwagen

Een bromfiets moet voldoen aan allerlei wettelijke eisen die in de verschillende verkeerswetten staan.
De meeste van deze regels gelden voor zowel de eigenaar van de bromrfiets, maar gelden ook voor de bestuurder van de bromfiets. Welke regels dit zijn kun je nalezen in de volgende paragrafen.

Slepen en lading

Op een bromfiets kun je wel het één en ander aan bagage kwijt. Ook mag je een aanhangwagen achter de bromfiets koppelen.

Op welke manier je bagage vervoert is niet belangrijk als je het gewicht van de lading maar goed verdeelt en er zorg voor draagt dat de bromfiets of aanhangwagen niet te zwaar is beladen. Tevens mag de lading of delen van de lading geen scherpe delen hebben die in geval van een botsing gevaar voor lichamelijk letsel van andere weggebruikers kan opleveren.

Je moet de bromfiets of aanhangwagen zo beladen dat de lading of delen van de lading niet op het wegdek kunnen vallen, zo nodig moet je de lading afschermen met een net of een zeil.