Parkeerhaven of parkeerstrook

parkeerhaven

Langs de rijbaan zijn regelmatig parkeerhavens of parkeerstroken te vinden. Hier mag je parkeren. Parkeerhavens- of stroken worden aangeduid met een blauw verkeersbord met een witte letter ‘P’ erop.

pechhaven

Zie je op een foto van het CBR een parkeerhaven maar zie je geen blauw verkeersbord met een witte letter ‘P’? Dan is het geen parkeerhaven maar een pechhaven. Hier mag je alleen stilstaan of parkeren in een noodgeval!

Artikel 1 van het RVV.
Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.