Voertuigen

voertuigen

Artikel 1 van het RVV.
Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.