Rijbaan

rijbaan

De stoep, een fietspad of een fiets/bromfietspad horen niet bij de rijbaan. Daar waar auto’s rijden is in ieder geval een rijbaan.
Een rijbaan kan verdeeld zijn in 2, 3, 4 of nog meer rijstroken.

Artikel 1 van het RVV.
Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.