Bromfiets

wet bromfiets e1708955242586

Een bromfiets is geen motorvoertuig, maar een motorrijtuig.
De maximumsnelheid voor een bromfietser op de rijbaan, zowel binnen als buiten de bebouwde kom is 45 kilometer per uur.
De maximumsnelheid voor een bromfietser op een fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom is 30 kilometer per uur.
De maximumsnelheid voor een bromfietser op een fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom is 40 kilometer per uur.

Een snorfiets is volgens de wet ook een bromfiets. Wel moet de bestuurder van een snorfiets de regels volgen die gelden voor fietsers.
De maximumsnelheid voor een snorfietser is 25 kilometer per uur.

Artikel 1e van de WVW.

 • a. motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d;
 • b. motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, uitgerust met:
 • 1°. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

 • 2°. een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

 • 3°. een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel

 • c. motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met:

  • 1°. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

  • 2°. een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

  • 3°. een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

 • d. een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b.

In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid.