Bestelauto

bestelauto

Artikel 1 van het RVV. Bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg.