Snorfiets

snorfietsers op de rijbaan

De maximumsnelheid voor een snorfiets is 25 kilometer per uur. Snorfietsen moeten aan de achterzijde een blauwe kentekenplaat hebben.
Een snorfiets is geen motorvoertuig, maar een motorrijtuig.

Bestuurders van een snorfiets zijn verplicht om een goed passende helm te dragen.

Snorfietsers zijn verplicht om op het verplichte fiets, of fiets/bromfietspad te rijden. In sommige steden, zoals Amsterdam, mogen snorfietsers niet meer op het verplichte fietspad rijden. Snorfietsers zijn dan verplicht om op de rijbaan te rijden.

Artikel 1 van het RVV.
Snorfiets:

  • bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, of
  • bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet:
Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig.