Personenauto

limousine

Niet alleen een kleine Fiat, maar ook een limousine behoort tot de categorie personenauto’s.

Artikel 1 van het RVV.

Personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen

Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen:
personenauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een personenauto is.