Militaire colonne

mil kol

Voor een militaire colonne gelden nogal wat afwijkende verkeersregels: Als het voorste voertuig van een militaire colonne door een groen verkeerslicht is gereden mogen de andere voertuigen van de militaire colonne ook door rijden, ook al is het verkeerslicht inmiddels op geel of rood gesprongen.
Binnen de bebouwde kom hoeft een militaire colonne een bus die bij de halte weg wil rijden niet voor te laten gaan.
Militaire colonne’s hoeven voetgangers en gehandicaptenvoertuigen niet voor te laten gaan als zij een V.O.P. (voetgangers oversteek plaats) willen oversteken. militare colonne
Weggebruikers mogen een militaire colonne niet doorsnijden. Het inhalen van een militaire colonne is wel toegestaan. Als je door middel van inhalen tussen een militaire colonne in komt te rijden blijven voor jou de gewone verkeersregels gelden.
miliaire kolonne 1e voeryig

Als het 1e voertuig nog voor het kruispunt rijdt EN de colonne komt van links op een gelijkwaardig kruispunt, heeft de colonne geen voorrang.

herkenningstekens

Een militaire colonne voert een aantal vastgestelde herkenningstekens. Dit zijn:

  • Het voorste voertuig moet zowel rechts als links een blauwe vlag voeren en aan de rechterzijde een blauw licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • De volgende voertuigen moeten een blauwe vlag aan de rechterzijde voeren en aan de rechterzijde een blauw licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • Het achterste voertuig van de colonne moet aan de rechterzijde een groene vlag voeren en aan de rechterzijde een groen licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • Alle motorvoertuigen moeten dimlicht of groot licht aan hebben.

 

Artikel 1 van het RVV. Militaire kolonne: een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van de rampenbestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde motorvoertuigen, onder een commandant, die de door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren.