Bedrijfsauto

bedrijfsauto

Artikel 1 van het RVV. bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen

Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen luidt: bedrijfsauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor:

a. het vervoer van goederen, of
b. het uitvoeren van andere werkzaamheden; in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een bedrijfsauto is.