Parkeren

Artikel 1 van het RVV.
Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Hier alleen een definitie van parkeren. Waar je wel en niet mag parkeren en stilstaan wordt zeer uitgebreid behandeld in het hoofdstuk stilstaan en parkeren.

WhatsApp chat