Parkeren

gebruik weg180

Op deze pagina alleen een definitie van parkeren. Waar je wel en niet mag parkeren en stilstaan wordt zeer uitgebreid behandeld later in de cursus.

Artikel 1 van het RVV.
Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.