Wat wordt verstaan onder een geldig identiteitsbewijs?

Het CBR accepteert de volgende identiteitsbewijzen:

  • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU1 en de EER1. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze voorzien moeten zijn van een geldige sticker voor verblijf; noodpaspoorten mogen alleen gebruikt worden als reisdocument en niet als legitimatie.
  • Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart);
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  • Verblijfsdocumenten, W-document, Identiteitsbewijs voor Geprivilegieerden en de pas Diplomaat Buitenlandse Zaken door de Nederlandse overheid afgegeven;
  • Nederlands rijbewijs

Het identiteitsbewijs moet geldig zijn, evenals de eventueel daarin aangebrachte sticker. Ook accepteert het CBR een Nederlands rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur.

Verder moet het identiteitsbewijs op naam van de aanvrager staan, onbeschadigd zijn en voorzien van een pasfoto.
U kunt helaas niet tot een examen of toets worden toegelaten als de persoonsgegevens op uw identiteitsbewijs niet overeenkomen met de gegevens in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP)2. Dit geldt ook als er andere gebreken worden geconstateerd of uw identiteit via het identiteitsbewijs niet op de juiste wijze of overtuigend kan worden vastgesteld.

Als u tot het examen wordt toegelaten en u slaagt, houdt dit niet de garantie in dat u ook daadwerkelijk een rijbewijs ontvangt bij uw gemeente. De gemeente en de RDW beoordelen naast de verklaringen van rijvaardigheid en rijgeschiktheid ook uw verblijfstitel. De gemeente kan u alleen een rijbewijs afgeven als u in de 365 dagen vooraf aan de aanvraag tenminste 185 dagen daadwerkelijk in Nederland hebt gewoond.

Het CBR laat de verblijfstitel van een kandidaat buiten beschouwing. Daarom adviseert het CBR u om voor het beginnen met rijlessen en in ieder geval voor uw examen te informeren bij uw gemeente of u een rijbewijs kunt krijgen als u bent geslaagd voor het rijexamen.
NB: Dit geldt met name als u in het bezit bent van verblijfs- of een W-document.

Het CBR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een weigering tot afgifte van een rijbewijs. Evenmin is het CBR verantwoordelijk voor kosten die u hebt gemaakt voor een rijopleiding en –examen die niet tot de afgifte van een rijbewijs hebben geleid.

Voetnoot 1: tot de EU/EER-landen behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, (Staten van) Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Man (eiland), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Voetnoot 2: De gegevens op uw identiteitsbewijs moeten overeenkomen met de gegevens in de Basisregistratie persoonsgegevens. Als u een identiteitsbewijs heeft waarop uw meisjesnaam niet vermeld staat, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de Klantenservice van het cbr (bijvoorbeeld als u een paspoort uit Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Zwitserland of Kroatië bezit). Als uw achternaam niet volledig op uw identiteitsbewijs staat omdat hij te lang is, neem dan contact op met de Klantenservice van het CBR.

WhatsApp chat